Regulamin studio jogi Drzewo Życia

Obowiązujący od 1 stycznia 2020

§ 1. Karnety i opłaty 

 • W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadają ważny karnet

 • wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami

 • posiadają kartę Multisport lub OK System (kartę należy okazywać każdorazowo wraz z dowodem tożsamości)

 • Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

 • Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest on ważny przez 30 kolejnych dni, licząc od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach. 

 • Karnet ze zniżką student/senior przysługuje uczniom i studentom posiadającym legitymację do 26 r. życia, oraz osobom po 50-tym roku życia. 

 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. 

 • Do wejść Multisport/OKSystem obowiązuje dopłata 10 zł
   

§2. Korzystanie z usług 

 • W celu rezerwacji miejsca należy:

 • Dokonać zapisu przez Grafik pod adresem https://www.drzewo-zycia.pl/grafik

 • Albo użyć systemu rezerwacji https://drzewo-zycia.wod.guru/

 • Wszystkich rezerwacji można dokonać jedynie na 5 dni przed zajęciami

 • W celu rezygnacji z rezerwacji miejsca należy wypisać się z zajęć używając https://drzewo-zycia.wod.guru

 • Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej na 6 godziny przed zajęciami

 • W przypadku nieobecności na zarezerwowanych, a nieodwołanych zajęciach w wyznaczonym czasie, nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu.

 

​​​​​​​Warunki korzystania z oferty Studio przez posiadaczy karty Multisport oraz OKSystem

 • Posiadacze karty Multisport mogą korzystać z dowolnej ilości zajęć jednego dnia

 • Do wejść z kartami Multisport i użytkowników OKSystem obowiązuje dopłata 10 zł

 

Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo: 

 • Korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, 

 • Używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i paski, 

 • Używać na sali ćwiczeń własnej maty lub maty studia, 

 • Korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali. 

 • Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie. 

 • Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę. 

 • Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie. 

 • Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej. 

 • Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń. 

Klient zobowiązany jest: 

 • Do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.  

 • Nie spóźniania się na zajęcia (W przypadku zajęć z medytacji lub joga nidra szkoła ma obowiązek nie wpuścić spóźnionej osoby na zajęcia. Tak samo jeśli nauczyciel nie wyraził wcześniej zgody na to, aby spóźnione osoby wchodziły na salę)

 • Zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 • Wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

 • W przypadku zajęć w chustach klient ma obowiązek zdjąć biżuterię, a także mieć na sobie odzież z rękawkiem. Koszulki bez rękawów są niewskazane podczas praktyki. Prosimy o niezakładanie biżuterii, tj. pierścionków, bransolet, zegarków które mogą zahaczyć chustę i ją porwać.

 • Do przestrzegania Regulaminu. 

Korzystanie z usług studia jogi “Drzewo Życia” oznacza wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracowników “Drzewa Życia” w celach organizacyjnych związanych z zajęciami. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie email pod adres mailowy drzewożyciayoga@gmail.com z adresu mailowego, którego zgoda dotyczy.​​​​​​​

Regulamin studia

Operatorzy płatności:

Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego

© Copyright 2020, Drzewo Życia - Studio Jogi

Pozostańmy w kontakcie!

Strona stworzona przez: