Strona stworzona przez: 

 

Pozostańmy w kontakcie!

© Copyright 2020, Drzewo Życia - Studio Jogi

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Operatorzy płatności:

Regulamin studia

Regulamin studio jogi Drzewo Życia

Obowiązujący od 1 stycznia 2020

§ 1. Karnety i opłaty 

 • W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadają ważny karnet

 • wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami

 • posiadają kartę Multisport lub OK System (kartę należy okazywać każdorazowo wraz z dowodem tożsamości)

 • Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

 • Pierwsze zajęcia są płatne.Przy zakupie karnetu na 4 lub 8 wejść  w dniu pierwszych zajęć do karnetu klient otrzymuje jedno wejście gratis do wykupionej puli. Jest to ważne tylko wtedy, kiedy klient zdecyduje się na kupno karnetu tego samego dnia, kiedy odbył pierwsze zajęcia.

 • Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest on ważny przez 30 lub 90 kolejnych dni, licząc od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach. 

 • Karnet zakupiony ostatniego dnia ważności starego karnetu upoważniający do 5 % zniżki ważny jest przez 30 dni od dnia zakupu tego karnetu. 

 • Karnet jest biletem wstępu (wyjątek stanowią zajęcia z użyciem chust i desek, do których obowiązuje dopłata 5 zł*) na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi. 

 • Karnet ze zniżką student/senior przysługuje uczniom i studentom posiadającym legitymację do 26 r. życia, oraz osobom po 50-tym roku życia. 

 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. 

 • Osoby korzystające z karnetu Multisport, karnetowicze oraz uczestnicy korzystający jednorazowo, będą zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł przy swojej następnej wizycie, jeśli nie były obecne na zajęciach lub nie odwołały rezerwacji do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć. 

 • W związku z COVID-19 od 19.10.2020 do wszystkich zajęć obowiązuje dopłata 7 zł. Płatna gotówką lub kartą przed zajęciami

§2. Korzystanie z usług 

 • W celu rezerwacji miejsca należy:

 • Użyć aplikacji mobilnej Reservise – kliknij „Rezerwacja terminu”

 • Dokonać zapisu przez Grafik pod adresem http://drzewozycia.joga/pl/rozklad-zajec/

 • Dokonać zapisu osobiście w recepcji studio jogi Drzewo Życia 

 • Zadzwonić pod numer telefonu 

+48 505 07 1234 w godzinach pracy recepcji 14.00-21.00, lub

+48 513 226 907 w godzinach 10.00-14.00

 • Wszystkich rezerwacji można dokonać jedynie na 3 dni przed zajęciami

 • W celu rezygnacji z rezerwacji miejsca należy:

 • Użyć aplikacji mobilnej Reservise – kliknij „Odwołaj”

 • Dokonać rezygnacji z rezerwacji osobiście w recepcji studio jogi Drzewo Życia

 • Wysłać SMS wg szablonu: „ODWOŁUJĘ_ IMIĘ I NAZWISKO_DATA_NAZWA ZAJĘĆ_” pod numer +48 513 226 907 (10.00-14.00) albo +48 505 07 1234 (14.00 - 21.00). Od poniedziałku do piątku.

 • Warunki rezygnacji z rezerwacji miejsca:

 • Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej na 6 godziny przed zajęciami

 • W przypadku nieobecności na zarezerwowanych, a nieodwołanych zajęciach w wyznaczonym czasie, nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu.

 • Osoby, które nie pojawią się na zajęciach, a zarezerwowały miejsce lub nie odwołają rezerwacji na czas są proszone o uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł. przy swojej następnej wizycie. Obowiązuje to wszystkich klientów, zarówno jednorazowych, jak i posiadaczy kart Multisport oraz karnetowiczów. 

 • W przypadku nieodwołania rezerwacji, studio jogi Drzewo Życia zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta

 • Warunki korzystania z oferty Studio przez posiadaczy karty Multisport

 • Posiadacze karty Multisport mogą korzystać z dowolnej ilości zajęć jednego dnia (konieczne jest poinformowanie pracownika recepcji i ponowna rejestracja karty przed każdymi zajęciami, a nie po; w przypadku próby rejestracji po odbytych zajęciach, szkoła ma prawo do naliczenia karnej opłaty w wysokości 15 zł)

 • Wyjątkiem są zajęcia z użyciem chust i desek, za które należy dopłacić kwotę w wysokości 5 zł przed zajęciami (dotyczy ona również posiadaczy karnetów). Dopłata jest dodawana ze względu na korzystanie z dodatkowego sprzętu na zajęciach.

 • Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo: 

 • Korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, 

 • Używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i paski, 

 • Używać na sali ćwiczeń własnej maty lub maty studia, 

 • Korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali. 

 • Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie. 

 • Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę. 

 • Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie. 

 • Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej. 

 • Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń. 

 • Klient zobowiązany jest: 

 • Do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.  

 • Nie spóźniania się na zajęcia (W przypadku zajęć z medytacji lub joga nidra szkoła ma obowiązek nie wpuścić spóźnionej osoby na zajęcia. Tak samo jeśli nauczyciel nie wyraził wcześniej zgody na to, aby spóźnione osoby wchodziły na salę)

 • Zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 • Wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

 • W przypadku zajęć w chustach klient ma obowiązek zdjąć biżuterię, a także mieć na sobie odzież z rękawkiem. Koszulki bez rękawów są niewskazane podczas praktyki. Prosimy o niezakładanie biżuterii, tj. pierścionków, bransolet, zegarków które mogą zahaczyć chustę i ją porwać.

 • Do przestrzegania Regulaminu. 

Korzystanie z usług studia jogi “Drzewo Życia” oznacza wyrażenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracowników “Drzewa Życia” w celach organizacyjnych związanych z zajęciami. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie email pod adres mailowy drzewożyciayoga@gmail.com z adresu mailowego, którego zgoda dotyczy.

 

Regulamin studio jogi Drzewo Życia on-line
Obowiązujący od 24 marca 2020
 
§ 1. Karnety i opłaty
 
 • W zajęciach on-line mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadają ważny karnet Drzewa zakupiony przed kwarantanną (przed 14 marca 2020)

 • zakupiony karnet na stronie www.drzewo-zycia.pl/sklep

 

§2. Korzystanie z usług
 
 • Wszystkich rezerwacji można dokonać jedynie na 3 dni przed zajęciami. Zapisy na zajęcia zamykają się na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli zapiszesz się później, nie ma pewności, że dostaniesz link dostępu do zajęć.

 • Najpóźniej na 15 minut przed zajęciami otrzymasz maila (albo SMS) z linkiem oraz hasłem do aplikacji Zoom.us. Kiedy będziesz używać po raz pierwszy, zaloguj się zgodnie z instrukcjami aplikacji Zoom.us

 • Podczas zajęć miej włączony przycisk (Mute) jeżeli nie zamierzasz nic mówić. Jeśli chcesz o coś zapytać albo powiedzieć, włącz dźwięk (Unmute).

 • W celu rezygnacji z rezerwacji miejsca należy:

 • Użyć aplikacji mobilnej Reservise – kliknij „Odwołaj”

 • Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia on-line proszone są aby:

 • W celu rezerwacji miejsca należy:

 • Użyć aplikacji mobilnej Reservise – kliknij „Rezerwacja terminu” - upewnij się że masz wpisany poprawny adres mailowy

 • Dokonać zapisu przez Grafik pod adresem %link do strony grafik% - upewnij się że masz wpisany poprawny numer telefonu

 

🌳Wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
🌳Przestrzegać Regulaminu.
🌳W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić pod numer telefonu
 
+48 505 07 1234 lub +48 513 226 907 w godzinach 12.00-20.00 od pon-pt
 

 

Regulations of the Yoga Studio Drzewo Życia

Applicable from  March 24, 2020

 

§ 1. Pass and fees

On-line classes can be attended by people who:

 • have a valid Drzewo Zycia Class Pass purchased before quarantine (before March 14, 2020)

 • purchased pass on the website: www.drzewo-zycia.pl/sklep 

§2. Use of services

To book a place:

 • Use the Reservise mobile application - click "Book an appointment" - make sure you have entered the correct email address and phone number

 • Make a booking via Grafik at www.drzewo-zycia.pl/grafik - make sure you have entered the correct phone number

 • All reservations can be made only 3 days before classes. Enrollment for classes closes 15 minutes before the start of the class. If you sign up later, you're not sure you'll get a link to access the class.

 • At least 15 minutes before class you will receive an email (or SMS) with a link and password for the Zoom.us application. When you use it for the first time, log in according to the instructions of Zoom.us

 • During classes, keep the (Mute) button turned on if you are not going to say anything. If you want to ask or say something, turn on the sound (Unmute).

§3. In order to cancel your seat reservation

 • Use the Reservise mobile application - click "Cancel"

§4. Persons authorized to enter online classes have the right to

 • Mute or turn off the phone taken to the room where you will be practicing, so as not to disturb the peace of others.

 • To comply with the Regulations.

 • If you have additional questions, please call the phone number

+48 505 07 1234 or +48 513 226 907 between 12.00 and 20.00 from Mon-Fri

By using the services of the Drzewo Zycia yoga studio, you agree to the processing of personal data by employees of the "Drzewo Zycia" for organizational purposes related to the classes. Consent may be withdrawn at any time by sending an email to the e-mail address drzewozyciayoga@gmail.com from the email address to which the consent relates.